W Rosji znaleziono pułapki na ryby sprzed 7500 lat

User Rating: / 0
KiepskiSuper 

Międzynarodowy zespół archeologów, kierowany przez hiszpańską Najwyższą Radę Badań Naukowych (CSIC), udokumentował znalezisko ponad 7500-letnich pułapek na ryby w pobliżu Moskwy. Odnalezione urządzenia, jedne z najstarszych w Europie, pokazuje wielką, techniczną złożoność. Badanie pozwoli nam zrozumieć rolę połowów u europejskich osadników na początku holocenu (10 tysięcy lat temu), zwłaszcza na tych obszarach, gdzie mieszkańcy nie zajmowali się rolnictwem prawie do epoki żelaza.
pułpaki znalezione przez CSIS

Ignacio Clemente, naukowiec z CSIC i kierownik projektu, wyjaśnia:

Do tej pory sądzono, że grupy mezolityczne miały osady sezonowe. Według wyników uzyskanych podczas wykopalisk w mezolicie i neolicie grupa ludzi żyjąca w basenie rzeki Dubna, w pobliżu Moskwy, prowadził działalność produkcyjną w ciągu całego roku.

Według Clemente podczas neolitu i mezolitu mieszkańcy tego regionu woleli polować latem i zimą, łowić ryby wiosną i wczesnym latem, a zbierać owoce leśne pod koniec sezonu letniego i jesienią.

Uważamy, że rybołówstwo odgrywało znaczącą rolę w gospodarce tych społeczeństw, ponieważ był to produkt łatwy do przechowywania, suszenia i wędzenia, aby był dostępny do późniejszego spożycia.

Projekt badawczy realizowany w Rosji trwał trzy lata. Znaleziono wiele typów przedmiotów, w tym narzędzia służące do połowów.

Sprzęt połowowy wskazuje na istnienie wysoce rozwiniętej technologii skierowanej na realizowanie kilku technik połowu. Znaleźliśmy dwie duże, drewniane pułapki na ryby (rodzaj plecionego kosza z sosnowych gałęzi), doskonale zachowane, pochodzące sprzed 7500 lat. Wciąż trzymały się niektóre wiązania lin wykonanych z włókien roślinnych.

Ponadto, badacze natrafili na obiekty związane z połowem i przetwarzaniem ryb, takie jak haki, harpuny, ciężarki, spławiki, igły do produkcji i naprawy sieci, a także noże z żeber łosia do skrobania i oczyszczania ryb.
Jedną z osobliwości tego miejsca są zachowane liczne materiały organiczne, jak drewno, kości, liście drzew, kał, a zwłaszcza szczątki ryb.

Naprawdę trudno znaleźć miejsca z taką ilością zachowanych szczątków organicznych. Ichtiologiczne szczątki dają nam wyobrażenie, jaki procent białka w prehistorycznej diecie dostarczane były przez ryby. Co więcej, pomogą nam przeprowadzić badania z punktu widzenia klasyfikacji gatunków, ilości i wielkości połowów, a także ich sezonowości. Dane te są niezbędne, aby móc ocenić rolę rybołówstwa w gospodarce tych grup ludzkich.

Czytaj artykuł źródłowy

 
Nasz Newsletter

*

(*) Pola obowiązkowe

Rozmiar czcionki