Albańska osada rolnicza sprzed 8500 lat

User Rating: / 0
KiepskiSuper 

Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Cincinnati ujawniają dawne rolnictwo na terenie dawnych, albańskich mokradeł, które do niedawna w dużym stopniu były niedostępne dla naukowców. Owoce współpracy UC z instytutem z południowej Albanii zostaną zaprezentowane 20 kwietnia na dorocznym spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Archeologii (SAA).
wykopaliska w Vashtëmi

Susan Allen, profesor z Zakładu Antropologii Uniwersytetu Cincinnati, która kieruje projektem SANAP (Southern Albania Neolithic Archaeological Project), mówi, że we współkierownikiem Ilirjanem Gjipali z Albańskiego Instytutu Archeologii stworzyli projekt w celu wypełnienia luki nie tylko w archeologii Albanii, ale także całej Europy Wschodniej poprzez skupienie uwagi na początkach przejścia na rolnictwo w regionie.

Istnieje ogromna luka w albańskiej dokumentacji wczesnego neolitu, kiedy miały miejsce początki rolnictwa w tym regionie. Kilka miejsc z tego okresu zostało odkryte w latach 70-tych i 80-tych, jednak wciąż pozostały tam rośliny i zwierzęta – klucze do poznania wczesnego rolnictwa. Miejsca te nie zostały też zdatowane z wykorzystaniem technik radiowęglowych.

- powiedziała profesor Allen.

W tym czasie (pod rządami Envera Hodży) Albania została zamknięta dla zewnętrznej współpracy i metodologii, które szybko rozwijały się w innych częściach Europy, jaki archeologia środowiskowa czy datowanie radiowęglowe. Kraj rozpoczął tworzenie bliższych więzi z Zachodem po śmierci dyktatora w 1985 i upadku komunizmu w 1989 roku torując drogę do pojawienia się takich form współpracy jak SANAP, który przesunął chronologię albańskiej neolitu wstecz i pomógł ujawnić, jak pierwsi rolnicy współpracowali z krajobrazem.

Wyniki pokazują, że miejscowość Vashtëmi położona w południowo-wschodniej Albanii, była zamieszkała około 6500 lat p.n.e., co czyni ją jedną z pierwszych osad rolniczych w Europie. Lokalizacja miejsc takich jak Vashtëmi w pobliżu terenów podmokłych sugeruje, że najstarsi rolnicy w Europie preferowali tak bogate w zasoby lokalizacje w celu ustanowienia pionierskich upraw.

Podczas tej najwcześniejszej fazy produkcji rolnej w Europie, hodowla była na małą skalę i opierała się na uprawie roślin i zwierząt udomowionych z Bliskiego Wschodu. W Vashtëmi naukowcy odkryli ślady pszenicy samopszy, płaskurki i jęczmienia, a spośród zwierząt świnie, owce lub kozy (ciężko je odróżnić), jelenie, dzikie świnie, króliki, żółwie, kilka gatunków ryb i węgorzy. Co wydaje się oczywiste najstarsi rolnicy w regionie mieli szeroką sieć źródeł jedzenia – nie opierali się głównie na roślinach i zwierzętach udomowionych, jak się powszechnie przypuszcza.

Czytaj artykuł źródłowy

 
Nasz Newsletter

*

(*) Pola obowiązkowe

Rozmiar czcionki