Święto Niepodległości w innych krajach

User Rating: / 4
KiepskiSuper 

Dziś, czyli 11 listopada, wypada w Polsce Święto Niepodległości. W ten sposób czcimy dzień, w którym Rada Regencyjna powierzyła Józefowi Piłsudskiemu rolę Naczelnego Dowódcy Wojsk Polskich. Faktyczne ogłoszenie niepodległości Polski po 123 latach niewoli miało miejsce ponad miesiąc wcześniej - 7 października. Józef Piłsudski misję utworzenia pierwszego rządu otrzymał dopiero 12 listopada. Wydaje się więc, że fakt, iż akurat dziś obchodzimy święto o najważniejszym dla całego narodu znaczeniu, wynika bardziej z symboliki, aniżeli z racjonalnej analizy wydarzeń historycznych. Tym bardziej, że wciąż daleko było do ustalenia ostatecznych granic odrodzonej Polski, które przetrwały do wybuchu II Wojny Światowej.

Józef Piłsudski

Oprócz Polski w następstwie I Wojny Światowej także kilka innych krajów pojawiło się na mapie świata.

28 października 1918 roku Rada Narodowa ogłosiła niepodległość Czechosłowacji. Estonia Deklarację Niepodległości ogłosiła w Tallinnie 24 lutego tegoż samego roku. Jeszcze wcześniej uczynili to Finowie. W ich przypadku miało to miejsce już 6 grudnia 1917 roku. Także w grudniu, ale kolejnego roku, swoją suwerenność otrzymało Królestwo Islandii.

Oprócz Estonii powitano dwa inne kraje nadbałtyckie – Litwę 16 lutego 1918 roku oraz Łotwę 18 listopada także 1918 roku.

26 maja pojawiła się na mapie Demokratyczna Republika Gruzji, która istniała przez trzy kolejne lata. Dwa dni później powstały kolejne Republiki Demokratyczne: Armenii i Azerbejdżanu, ale ich historia była jeszcze krótsza, bo skończyła się po dwóch latach samostanowienia. Wspomniane republiki pojawiły się na skutek rozpadu Zakaukaskiej Demokratycznej Republiki Federacyjnej, która niepodległość proklamowała 10 lutego 1918 roku.

Jeszcze krócej niż wspomnianych krajów trwała historia Alzackiej Republiki Rad, która swą niepodległość proklamowała 10 listopada 1918 roku, ale już 22 listopada wojsko francuskie zajęło tereny tego małego państwa obejmującego Alzację i Lotaryngię, kończąc tym samym jego istnienie. Nieco dłuższa jest za to historia Terytorium Saary, które istniało od stycznia 1920 roku do momentu wkroczenia tam wojsk niemieckich w styczniu 1935 roku. Mimo to po II Wojnie Światowej to państwo znów się pojawiło, tym razem pod nazwą Protektorat Saary, i funkcjonowało aż do 1956 roku, kiedy to ponownie zostało włączone w granice państwa niemieckiego.

Poniżej lista krajów europejskich, które obchodzą oficjalnie święto niepodległości, oraz daty wydarzeń z tym świętem związanych:

 • Albania – 28 listopada 1912 roku wyzwolenie spod okupacji otomańskiej;
 • Austria – 26 października 1955 roku odzyskanie suwerenności po II Wojnie Światowej (przez 10 lat krajem zarządzała Rada Sojusznicza);
 • Białoruś – 3 lipca 1944 roku wyzwolenie Mińska podczas II Wojny Światowej;
 • Belgia – 21 lipca 1831 roku koronacja Leopolda I na pierwszego króla Belgów po oderwaniu od Niderlandów;
 • Bułgaria – 3 marca 1878 roku wyzwolenie z Imperium Otomańskiego;
 • Chorwacja – 8 października 1991 roku podpisanie Traktatu Birońskiego w kwestii rozpadu Jugosławii;
 • Czechy – 1 stycznia 1993 roku oddzielenie od Słowacji (dzień 28 października też jest świętem w Czechach);
 • Grecja – 25 marca 1821 roku początek wojny o niepodległość z Imperium Otomańskim;
 • Irlandia – 24 kwietnia 1916 roku wybuch Powstania Wielkanocnego;
 • Litwa – 11 marca 1990 roku ogłoszenie niepodległości od ZSRR;
 • Łotwa – 4 maja 1990 roku wyzwolenie od ZSRR;
 • Malta – 21 września 1964 roku odłączenie od Wielkiej Brytanii;
 • Mołdawia – 27 sierpnia 1991 roku odłączenie od ZSRR;
 • Holandia – 5 maja 1945 roku kapitulacja Niemiec w Holandii;
 • Portugalia – 1 grudnia 1640 roku rozpoczęcie wojny hiszpańsko-portugalskiej i zerwanie Unii Iberyjskiej;
 • Rumunia – 9 maja 1877 roku jako konsekwencja wybuchu wojny rosyjsko-tureckiej;
 • Słowacja – 17 lipca 1992 roku deklaracja niepodległości;
 • Słowenia – 26 grudnia 1990 roku ogłoszenie wyników referendum niepodległościowego;
 • Szwecja – 6 czerwca 1523 roku elekcja na króla Gustawa Wazy;
 • Szwajcaria – 1 sierpnia 1291 roku podpisanie Aktu Konfederacji Szwajcarskiej przez przedstawicieli trzech kantonów;
 • Turcja – 29 października 1923 roku proklamowanie republiki;
 • Watykan – 11 lutego 1929 roku podpisanie z Włochami traktatów laterańskich.

Opracował: Przemysław Łonyszyn.

 
Nasz Newsletter

*

(*) Pola obowiązkowe

Rozmiar czcionki