Pierwszy dowód istnienia kultu za króla Dawida

User Rating: / 0
KiepskiSuper 

Profesor Yosef Garfinkel z Instytutu Archeologii na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie ogłosił 8 maja odkrycie przedmiotów, które po raz pierwszy rzucają światło na sposób, w jaki był zorganizowany kult w Judzie w czasach króla Dawida. Podczas ostatnich wykopalisk archeologicznych w Khirbet Qeiyafa, ufortyfikowanym mieście judzkim w Dolinie Elah, Garfinkel wraz z kolegami odkrył bogate zbiorowiska z ceramiki, kamienia i metalowych narzędzi, a także wiele przedmiotów sztuki i kultu. Należy tutaj dodać trzy duże komnaty, które służyły jako sanktuaria, które odpowiadają biblijnemu opisowi kultu w czasach króla Dawida.
prof. Yosef Garfinkel i jeden z artefaktów z Khirbet Qeiyafa

To odkrycie jest niezwykłe, ponieważ po raz pierwszy odkryto świątynie z czasów pierwszych biblijnych królów. Ponieważ poprzedzają istnienie świątyni Salomona w Jerozolimie o 30-40 lat, stanowią pierwszy fizyczny dowód na istnienie kultu w czasach króla Dawida, co ma znaczący wpływ na archeologię, historię biblijną i badania religii.

Położona około 30 km na południowy zachód od Jerozolimy Khirbet Qeiyafa była miastem granicznym Królestwa Judy naprzeciw filistyńskiego miasta Gat. Według pomiarów radiometrycznych przeprowadzonych na Uniwersytecie w Oxfordzie istniała przez krótki okres czasu ok. 1020-980 roku p.n.e. i został brutalnie zniszczona.

Tradycja biblijna przedstawia lud Izraela wyznający inny kult od wszystkich innych narodów starożytnego Bliskiego Wschodu – monoteistyczny i anty-obrazowy. Jednak nie jest jasne, kiedy praktyki te zostały sformułowane, czy w czasach monarchii (X-VI wiek p.n.e.), czy dopiero później w okresie perskim lub hellenistycznym.

Brak religijnych obrazów ludzi i zwierząt w trzech świątyniach stanowi dowód, że mieszkańcy w tym miejscu rzeczywiście praktykowali inny kult, niż Kananejczycy czy Filistyni.

Znaleziska z Khirbet Qeiyafa wskazują również, że już w czasach króla Dawida rozwinął się wyszukany styl architektoniczny. Taka konstrukcja jest typowa dla królewskich działań, wskazując tym samym, że w czasach pierwszych królów Izraela istniało ustanowione państwa, elity, status społeczny i urbanistyka.

Pierwszy raz archeolodzy odkryli ufortyfikowane miasto w Judzie z czasów króla Dawida. Nawet w Jerozolimie nie mamy ufortyfikowanego miasta z tego okresu. Dlatego istnieją różne sugestie, które całkowicie zaprzeczają tradycji biblijnej odnośnie króla Dawida i twierdzą, że był postacią mitologiczną, bądź przywódcą tylko małego plemienia. Teraz okazały się być błędne.

- powiedział prof. Garfinkel.

Trzy świątynie są częścią większych kompleksów budynków. W związku z tym są one różne od kananejskich lub filistyńskich, gdzie kult był praktykowany w osobnych pomieszczeniach przeznaczonych tylko do celów rytualnych – świątyniach. Tradycja biblijna opisał ten fenomen w czasach króla Dawida:

Przywiózł Arkę Przymierza z prywatnego domu w Kyriat Yearim i umieścił ją w Jerozolimie w prywatnym domu (2 Sm 6).

Czytaj artykuł źródłowy

 
Nasz Newsletter

*

(*) Pola obowiązkowe

Rozmiar czcionki